bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Decyzja lokalizacyjna na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.szkic sytuacyjny działki z naniesieniem projektowanego obiektu budowlanego/urządzenia w pasie drogowym (2 egz. mapy w skali 1:1000 lub 1:500),

2.kopia dokumentu stwierdzającego możliwość zlokalizowania planowanej inwestycji na danym terenie (opinia z Gminy, decyzja o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z planu miejscowego),

3.w przypadku reklamy: projekt/rysunek/zdjęcie reklamy z podaniem wymiarów, treści i kolorystyki, schemat mocowania reklamy w terenie oraz mapa (2 egzemplarze) w skali 1:500 lub 1:1000, z naniesioną lokalizacją reklamy,

4.w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich: pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

1)Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł i wpłaca się ją z chwilą złożenia wniosku, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późń. zm.)

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Krotoszynie Bank Zachodni WBK SA Krotoszyn - Nr konta: 21 1090 1157 0000 0001 1325 4291

2)Na podstawie cz. III ust. 44 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, zwolnione z opłaty skarbowej są pozwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.Opublikował: Mateusz Deringer
Publikacja dnia: 22.10.2020
Podpisał: Mateusz Deringer
Dokument z dnia: 22.10.2020
Dokument oglądany razy: 7 564