bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacja o wynikach naboru

11.06.2010

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
Referenta ds. płac
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Krotoszynie ul. Transportowa 1

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krotoszynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Ziółkowska zam. Krotoszyn.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po analizie dokumentów aplikacyjnych w dniu 10 czerwca 2010 r. z kandydatami ubiegającymi się o stanowisko referenta ds. płac zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Celem spotkania było sprawdzenie przydatności i poziomu wiedzy kandydatów niezbędnej w pracy referenta. Po dokonaniu oceny predyspozycji kandydatów i znajomości zagadnień wskazanym w ogłoszeniu o naborze uznaje się, że Pani Anna Ziółkowska spełnia oczekiwania pracodawcy z uwagi na dobrą znajomość zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze, posiada przygotowanie teoretyczne oraz zdobyte doświadczenie zawodowe.
Zawarcie umowy o pracę nastąpi z dniem 1 lipca 2010 r.

Krotoszyn, dnia 11 czerwca 2010 r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg mgr Krzysztof Jelinowski

Opublikował: Jerzy Stanisławski
Publikacja dnia: 11.06.2010

Dokument oglądany razy: 2246
« inne aktualności